The seventh issue of the Egyptian Vulture New LIFE Project Newsletter

AL| 🇦🇱 Lajme interesante nga “fronti” për mbrojtjen e Kalit të Qyqes!

Në buletinin tonë të shtatë elektronik (e-newsletter) mbi projektin “Jetë e Re për Kalin e Qyqes”, ju njohim me aktivitetet më interesante për ruajtjen e Kalit të qyqes, të ndërmarra nga 22 partnerët në 14 vende dhe 3 kontinente, nga Janar deri në Korrik 2022. Shqipëria 🇦🇱🔝 si gjithmonë me super arritje!

Lexoni ne linkun vijues.

EN| 🇬🇧 Interesting news from the “front” on the protection of the Egyptian Vulture! 😊

In our seventh e-newsletter on the “Egyptian Vulture New LIFE” project, we introduce you to the most interesting activities for the conservation of the Egyptian Vulture, undertaken by 22 partners in 14 countries and 3 continents from January to July 2022. Albania 🇦🇱 really nailed it!

https://lifeneophron.eu/back2/public/files/documents/egyptian-vulture-new-life-newsletter-issue-7-62f9f95a7353b.pdf

Read in the following link.