Shkodra, liqeni dhe rrethinat e tij, ofron padyshim një nga vendet më të këndshme për një turizëm të qëndrueshëm, cilësor dhe miqësor me natyrën.
Le të ndajmë së bashku atë cka shohin e shijojnë turistët që vijnë për të kundruar shpendët e liqenit.
Share This