Blog

BirdID Albania 2020

Pas suksesit të BirdID Albania 2018, AOS (Shoqata Ornitologjike e Shqipërisë) hap thirrjen për aplikime për të gjithë dashamirësit e shpendëve, natyrës dhe jetës së egër në Shqipëri, për BirdID …

Read full post